Guide for kjøpere

Kjøpe eiendom i Spania

Kjøpsprosessen for en eiendomstransaksjon i Spania er litt annerledes enn vi er vant til og inneholder flere ulike elementer. Vi i Red Palm Estate guider deg gjennom alle delene slik at du er best mulig forberedt på det som venter.

Det er også viktig at du ser på helhetsbildet av kostnadene som oppstår både på kjøpstidspunktet og når du tar din nye bolig i bruk. Regn med at du vil kunne legge til ca. 15 % i tillegg til kjøpesummen, men vanligvis vil det være noe lavere.

For deg som skal kjøpe bolig i Spania, gir vi nedenfor eksempler på ting du bør tenke på.

På slutten av denne guiden har vi laget en liste over hvordan kostnadene kan se ut, husk at dette bare er et eksempel, og kan se annerledes ut avhengig av hvilken bolig du velger å kjøpe!

Hvis du vil ha tips om andre ting du bør tenke på når du velger bolig, kan du lese guiden vår "Å velge riktig bolig".

Kjøpe bolig i Spania

  • Gyldig pass
  • NIE-nummer (spansk identifikasjonsnummer)
  • Kontonummer i en spansk bank. (I dag er noen utenlandske banker godkjent, la megleren teste om bankkontoen din fungerer for dette formålet hvis du ikke ønsker å åpne en spansk bankkonto).
Guide for kjøpere
Guide for kjøpere Guide for kjøpere

Prosessen

Når du har valgt den boligen som passer deg, er prosessen delt inn i en rekke trinn, hvorav de viktigste er oppsummert nedenfor:

Signering av en kjøpekontrakt, som er et juridisk bindende dokument. I forbindelse med dette betales et forskudd på boligen. Utbetalingen varierer, men er vanligvis mellom 4000-6000 € for en brukt bolig og vanligvis 10 % av boligens pris for en nybygd bolig. Hvis du ikke fullfører kjøpet, mister du hele dette beløpet, så det er viktig at du har fått en oversikt over de totale kostnadene og at du har finansieringen av boligen klar. Hvis selgeren ønsker å bryte avtalen, har de rett til dette i henhold til spansk lov, men må da tilbakebetale det doble forskuddsbeløpet til kjøperen.

Brukt bolig: Når du kjøper en brukt bolig, betales det resterende beløpet i forbindelse med tinglysing hos notarius publicus. I forbindelse med dette overleveres også alle nøklene til din nye bolig, og du er fra nå av eier av din nye bolig.

Nybygd bolig: Når du kjøper en nybygd bolig, varierer det litt hvordan betalingsplanene ser ut. Vanligvis betales en viss prosentandel i løpet av 3 måneder, og resten når du signerer kjøpekontrakten. Du vil motta en spesifikk betalingsplan i forbindelse med reservasjonen av din nye bolig.

De fleste av våre kunder velger å utstede en fullmakt til en agent som kan representere deg i Spania. Fullmektigen håndterer for eksempel kontakt med notarius publicus, ordner kontakt med myndigheter og nødvendige offentlige dokumenter og sørger for at vann- og strømavtaler skrives i ditt navn og er tilkoblet frem til du overtar boligen.

Kjøpsavtalen vil være på spansk for å være lovlig i Spania, men en oversettelse vil være vedlagt. Ved kjøp av en brukt bolig vil det blant annet fremgå at boligen er gjeldfri, uten leietakere og med alle nødvendige lisenser. Selgeren har også fått lov til å signere dette. Representanten din vil starte disse kontrollene etter at du har reservert boligen, og hvis noe ikke stemmer, har du mulighet til å heve avtalen.

Det kreves byggetillatelse for all utbygging som har endret boligens boareal (innglassing av balkong inngår også i dette). Tidligere har mange bygget uten byggetillatelse, noe vi av og til opplever nå. Megleren din vil sørge for at alt blir tatt med i den juridiske journalen, men noen ganger er det ikke mulig å legge inn et tilbygg, eller selgeren ønsker ikke å ta kostnaden for dette. Da har du selvfølgelig også mulighet til å si opp avtalen hvis du ønsker det.

Finansiering

Hvis du allerede har finansieringen klar, og du skal overføre et større beløp i en annen valuta enn euro, er det en god idé å bruke verdipapiroverføringer for å få en bedre vekslingskurs. Selskapene som tilbyr denne tjenesten, tilbyr som regel også betalingssjekker til mye lavere priser enn bankene. Spør gjerne for å sammenligne prisene for dette med din nåværende bank, som regel er det mye penger å spare! Vi samarbeider med Currencies Direct, men du kan selvfølgelig også bruke et annet selskap til dette formålet. Currencies Directs nettside.

Det vanligste er at agenten din tar med sjekkene til notarius publicus når signeringen skal finne sted. Det er uvanlig å foreta en bankoverføring hos notaren, fordi det er mulig å kansellere overføringen i etterkant fra en spansk konto.

Boliglån

Hvis du ønsker å ta opp et banklån i Spania for å finansiere boligen din, kan vi hjelpe deg med å komme i kontakt med en spansk bank for dette formålet. Bankene har litt forskjellige vilkår, men du kan vanligvis låne opptil 70 % av boligens salgspris hvis du ikke er bosatt i Spania (da kan du låne et høyere beløp). Nedbetalingstiden er opptil 20 år, men ikke lenger enn det året den yngste låntakeren fyller 70 år.

Bankene beregner vanligvis taket for lånebeløpet ditt ved å sørge for at utgiftene dine, inkludert det spanske lånet, ikke overstiger 30 % av den totale inntekten din. Dere kan selvfølgelig slå sammen inntektene deres hvis dere er to eller flere låntakere.

Spør oss hvis du vil vite mer om boliglån i Spania!

Andre ting å tenke på

Avhengig av din egen situasjon kan det være verdt å vurdere andre aspekter ved eierskapet ditt. Det kan for eksempel være lurt å skrive testamente nå som formuesforholdene har endret seg.

For å håndtere faste kostnader er autogiro knyttet til bankkontoen din det beste. Både når det gjelder skatt og andre avgifter som forsikring, strøm, vann, internett, felleskostnader med mer.

For å overta boligen

Hvor lang tid det tar før du får tilgang til boligen din er selvsagt individuelt, men det tar vanligvis 1-4 måneder fra forskuddsbetalingen er betalt til overtakelsen av en brukt bolig. Når du kjøper et nybygd hus, varierer det fra område til område, spør oss hva som gjelder for hvert enkelt objekt!

Hvis boligen skal finansieres med banklån, er det viktig å starte prosessen så snart som mulig etter at kjøpsavtalen er signert, slik at alt er klart til boligen skal overtas.

Det tar 4-6 uker fra du overtar boligen til du mottar originalen. I Spania er dette et svært viktig dokument som definerer boligens omfang og innhold.

Husk at vi også samarbeider med flere pålitelige selskaper. Gjennom dem kan du få hjelp med innboforsikring, fiberinstallasjoner, TV-abonnement, håndverkere, interiørarkitekter, rengjøringsfirmaer, nøkkelhåndtering og mer hvis du ønsker det. Ikke nøl med å spørre oss!


Leie-til-kjøp

En måte å kjøpe en brukt bolig på i Spania er leie-til-kjøp. Det kan være et alternativ for å kunne finansiere den delen av boligen du ikke kan låne til. Deretter leier du boligen i en periode, vanligvis mellom 1-2 år. Det du betaler i leie i den avtalte perioden, må du så trekke fra kjøpesummen når du kjøper boligen. Dette kan være en måte å dekke kostnadene til gebyrer på ca. 15 % og de 30 % som du ikke får låne i banken. Det er imidlertid ikke alle selgere som godtar denne formen, men spør oss om en spesifikk vare, så finner du ut om det er mulig. Husk også at du ikke kan få innvilget et låneløfte når du begynner å leie. Lånet innvilges først når du kjøper boligen.For å overta boligen

Når du kjøper gjennom oss og har gitt en fullmakt til megleren din, trenger du ikke å være fysisk til stede hos notarius publicus når loven skal skrives. Du kan i ro og mak planlegge turen ned til drømmeboligen når det passer deg. Vi sørger for at du får nøkler og all dokumentasjon når du er på plass.

Merk! Ikke bestill reisen til ditt nye hjem før du har fått endelig beskjed om når skjøtet vil bli signert. Det er dessverre ikke uvanlig at noe skjer og datoen må flyttes selv om du fikk en foreløpig dato da du signerte kjøpekontrakten.

Det er viktig å tegne innboforsikring slik at den trer i kraft når boligen overtas. Hos Red Palm Estate kan vi hjelpe deg med dette også.

Deretter er boligen din, og da er det bare moroa som gjenstår. Flytt inn, innred og nyt ditt nye eierskap i Spania!

Merk! Ny lov om overdragelsesskatt

Når det gjelder overdragelsesskatten på 10 % ved videresalg av bolig, er det fra januar 2022 vedtatt en ny lov som sier at overdragelsesskatten skal baseres på enten kjøpesummen for boligen eller referanseverdien, avhengig av hva som er høyest. Referanseverdien kan bare oppnås når du kjenner matrikkelverdien "referencia catastral", som er den statlige verdsettelsen av tomten/boligen. Vanligvis er kjøpesummen for boligen fortsatt den høyeste verdien, men hvis dette ikke er tilfelle, kan skattebeløpet bli høyere.

Guide for kjøpere

Kostnader ved kjøp av bolig i Spania (ca. kostnader)

Kjøpesum€200.000
10% IVA/overføringsskatt€ 20.000
Dokumentavgift (AJD) ca. 1,5% (kun nye eiendommer)€ 3.000
Notar og registrering€ 1.500
Oppstartskostnader for vann og strøm€ 500
Juridisk representant i forbindelse med overtakelse. Inkluderer blant annet rettshåndhevelse, signering og tolking hos notarius publicus, betaling av skatter og avgifter, registrering i eiendomsregisteret, bestilling av vann- og strømkontrakter osv.€ 2 500
Totale investeringskostnader€227.500

Størrelsen på tilleggskostnadene er individuell. Dette er bare et eksempel. Kommunale avgifter (urbaniseringskostnader) er vanligvis lavere i Spania enn i andre nordeuropeiske land.

Driftskostnader

Her har vi satt opp et eksempel på faste kostnader som kan anses som relativt gjennomsnittlige for en ikke-resident (ikke registrert i Spania). Skatterepresentasjon inkluderer blant annet selvangivelse og ansvar for at skatter og avgifter betales i tide og til riktig myndighet. Strøm- og vannforbruk kommer i tillegg. Strøm er litt dyrere enn i mange andre europeiske land, men forbruket er generelt lavere. Nedenfor ser du omtrentlige, faste årlige kostnader (forbruk av vann og strøm er ikke inkludert). Alle kostnader er omtrentlige priser.


Samfunnsavgift (urbaniseringsavgift) per år€ 700
Suma/IBI (kommunal eiendomsskatt)€ 400
Skatterepresentasjon€ 150
Fast avgift vann (ca.)€ 200
Fast avgift strøm (ca.)€ 150
Eiendoms- og innboforsikring€ 300
Totale årlige faste avgifter€ 1 900
WhatsApp